Oferuję Państwu:

tłumaczenie poświadczone dokumentów (np. odpisów aktów stanu cywilnego, dyplomów, zaświadczeń, wyciągów z rejestrów, umów i wielu innych);

tłumaczenie niepoświadczone tekstów o różnej tematyce (np. z dziedziny prawa, biznesu, nieruchomości, turystyki czy edukacji);

tłumaczenie ustne podczas czynności notarialnych, załatwiania spraw urzędowych czy podczas spotkań biznesowych.