Tłumaczenie pisemne

Stawka podstawowa wynosi 35 złotych za 1 stronę rozliczeniową.
W przypadku tłumaczenia poświadczonego za stronę rozliczeniową przyjmuje się 1125 znaków tekstu źródłowego ze spacjami.
Strona tłumaczenia zwykłego liczy natomiast 1800 znaków ze spacjami.
W przypadku materiałów nieedytowalnych do wyliczeń przyjmuje się liczbę znaków tekstu docelowego.

Stawka ta może ulec zmianie w przypadku krótkiego terminu wykonania zlecenia.
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość negocjacji ceny.

Dla tłumaczeń odpisów aktów stanu cywilnego stawka wynosi 40 zł za odpis.

 

Wystawiam faktury bez VAT.